Voor het bezoek aan de baby spa is het belangrijk dat de baby minimaal 4 weken oud is, over het geboortegewicht is gegroeid en het naveltje volledig ingedroogd is. Wanneer de baby prematuur of dysmatuur geboren is, kun je het gewicht hanteren van minimaal 3 kilogram plus de hierboven benoemde voorwaarden.